"Anonym"

Du må logge inn for å se lærerinnholdet. Tilgangen er gratis.

LOGG INN

Aktiver tilgangen selv – raskt og enkelt

Dette krever at du allerede har konto i Fagbokforlagets e-portal. Om skolen din ikke har benyttet e-portalen før, må du kontakte digitalt@fagbokforlaget.no for å få hjelp til å sette opp tilgangen din.

 • Trykk på "AKTIVER TILGANG". Du får da opp et nytt vindu med nettressursens side på fagbokforlaget.no
 • Legg nettressursen i handlekurven din ved å trykke på knappen "KJØP"
 • Trykk på handlekurv-symbolet oppe til høyre på siden, og trykk "GÅ TIL HANDLEKURV"
 • Inne i "Din handlekurv" trykker du på knappen "UTSJEKK", nede til høyre
 • Du kommer da til "UTSJEKK"-siden. Logg inn med FEIDE eller eportal-bruker om du ikke er innlogget
 • Gå videre ved å trykke "GODTA OG BETAL" nede til høyre. Merk at det skal stå "sum Kr 0,-"
 • Du vil da få en ordrebekreftelse på e-post, og en e-post med videre informasjon om hvordan du tar produktet i bruk

AKTIVER TILGANG
\ [
  [0] Portfolio::Container {
    Parents    Portfolio::Base
    internals: {
      _attr     {
        children        undef,
        created        "2020-04-06 11:16:18.418416+00",
        custom_init      "view=homepage",
        description      undef,
        description_language  "nb_NO",
        header         undef,
        _is_importing     undef,
        id           "b57282dc-449d-45f3-8e23-460c7d20ab62",
        layout         undef,
        lom          undef,
        owner         "576baf05-0c3b-4f67-9597-22630a09534f",
        parent         undef,
        sort_key        undef,
        sort_number      undef,
        title         "Intertekst",
        title_language     "nb_NO",
        type          "folder",
        updated        "2021-01-19 09:11:24.010955+00"
      },
      _has_fetched  1
    }
  },
  [1] Portfolio::Container {
    Parents    Portfolio::Base
    internals: {
      _attr     {
        children        undef,
        created        "2020-04-14 09:33:30.79783+00",
        custom_init      "view=category|view_color=purple|vg=1",
        description      undef,
        description_language  "nn_NO",
        header         undef,
        _is_importing     undef,
        id           "4d652693-a249-4937-bec5-b9945362f033",
        layout         undef,
        lom          undef,
        owner         "cab1cd20-1b01-4bef-a961-5db84627086a",
        parent         "b57282dc-449d-45f3-8e23-460c7d20ab62",
        sort_key        undef,
        sort_number      10,
        title         "Vg1",
        title_language     "nn_NO",
        type          "folder",
        updated        "2020-08-20 06:46:28.225603+00"
      },
      _has_fetched  1
    }
  },
  [2] Portfolio::Container {
    Parents    Portfolio::Base
    internals: {
      _attr     {
        children        [ ... ],
        created        "2020-04-20 06:03:04.535061+00",
        custom_init      undef,
        description      undef,
        description_language  "nn_NO",
        header         undef,
        _is_importing     undef,
        id           "b8ffe783-b190-45a0-b215-e22946ab6cc7",
        layout         undef,
        lom          undef,
        owner         "cab1cd20-1b01-4bef-a961-5db84627086a",
        parent         "4d652693-a249-4937-bec5-b9945362f033",
        sort_key        undef,
        sort_number      60,
        title         "DEL 6 Språk i samfunn",
        title_language     "nn_NO",
        type          "folder",
        updated        "2020-09-02 09:46:31.555617+00"
      },
      _has_fetched  1
    }
  },
  [3] Portfolio::Container {
    Parents    Portfolio::Base
    internals: {
      _attr     {
        children        undef,
        created        "2020-04-14 09:47:20.581777+00",
        custom_init      undef,
        description      undef,
        description_language  "nn_NO",
        header         undef,
        _is_importing     undef,
        id           "d1d884a5-1aa9-4642-b49b-996d040e94fa",
        layout         undef,
        lom          undef,
        owner         "cab1cd20-1b01-4bef-a961-5db84627086a",
        parent         "b8ffe783-b190-45a0-b215-e22946ab6cc7",
        sort_key        undef,
        sort_number      170,
        title         "17 Samisk i møte med norsk",
        title_language     "nn_NO",
        type          "folder",
        updated        "2020-04-20 06:05:25.976136+00"
      },
      _has_fetched  1
    }
  },
  [4] Portfolio::Container {
    Parents    Portfolio::Base
    internals: {
      _attr     {
        children        undef,
        created        "2020-04-14 11:10:23.686399+00",
        custom_init      undef,
        description      undef,
        description_language  "nn_NO",
        header         "30efe748-d6ee-4fe8-8520-9a468db3cfe1",
        _is_importing     undef,
        id           "c49d9523-f300-49a7-94e5-ff23b3caa69f",
        layout         undef,
        lom          undef,
        owner         "cab1cd20-1b01-4bef-a961-5db84627086a",
        parent         "d1d884a5-1aa9-4642-b49b-996d040e94fa",
        sort_key        undef,
        sort_number      10,
        title         "Test deg selv",
        title_language     "nn_NO",
        type          "folder",
        updated        "2020-10-12 13:55:21.708192+00"
      },
      _has_fetched  1
    }
  }
]

Kapittel 17 Samisk i møte med norsk – Test deg sjølv

""

Kapittel 17 Samisk i møte med norsk – Test deg sjølv

 1. Forklar kva forvaltningsområde for samisk språk er.
 2. Korleis er samisk språk og kultur synleg og høyrbart i samfunnet?
 3. Kva har haldningar å seie for utbreiinga av samisk språk og kultur?
 4. Kva for språkfamilie høyrer høvesvis norsk og samisk til?
 5. Kva har norsk mest til felles med: samisk eller persisk? Forklar.
 6. Vis eksempel på samisk påverknad på norsk språk.
 7. Forklar kva som er spesielt med stadnamnet Hjemmeluft.
 8. Finn fram eit kart over Finnmark og leit etter samiske stadnamn. Mistenkjer du nokre av dei for å vere gjenstand for folkeetymologi?
 9. Beskriv omfanget av det samiske språkområdet.
 10. Kor store er forskjellane mellom dei samiske språka?
 11. Kor mange samiske språk har vi i Noreg – og kor mange finst det totalt? Teikn eit samisk språktre.
 12. Kva er utbreiingsområdet til kvart av dei samiske språka? Teikn på eit kart eller forklar med ord.
 13. Kva er kjerneområdet for samisk språk?
 14. Kva for samiske språk er levedyktige, og kva for språk er trua eller utdøydde?
 15. Lag eit trekolonnenotat (sjå s. 39) om fornorskingspolitikken: Kva var formålet, korleis arta han seg, og kva var resultatet av fornorskingspolitikken? Fyll gjerne ut ved å bruke fleire kjelder.
 16. Kva er årsaka til at samane har spesielle språklege og kulturelle rettar i Noreg?