"Anonym"

Du må logge inn for å se lærerinnholdet. Tilgangen er gratis.

LOGG INN

Aktiver tilgangen selv – raskt og enkelt

Dette krever at du allerede har konto i Fagbokforlagets e-portal. Om skolen din ikke har benyttet e-portalen før, må du kontakte digitalt@fagbokforlaget.no for å få hjelp til å sette opp tilgangen din.

 • Trykk på "AKTIVER TILGANG". Du får da opp et nytt vindu med nettressursens side på fagbokforlaget.no
 • Legg nettressursen i handlekurven din ved å trykke på knappen "KJØP"
 • Trykk på handlekurv-symbolet oppe til høyre på siden, og trykk "GÅ TIL HANDLEKURV"
 • Inne i "Din handlekurv" trykker du på knappen "UTSJEKK", nede til høyre
 • Du kommer da til "UTSJEKK"-siden. Logg inn med FEIDE eller eportal-bruker om du ikke er innlogget
 • Gå videre ved å trykke "GODTA OG BETAL" nede til høyre. Merk at det skal stå "sum Kr 0,-"
 • Du vil da få en ordrebekreftelse på e-post, og en e-post med videre informasjon om hvordan du tar produktet i bruk

AKTIVER TILGANG
\ [
  [0] Portfolio::Container {
    Parents    Portfolio::Base
    internals: {
      _attr     {
        children        undef,
        created        "2020-04-06 11:16:18.418416+00",
        custom_init      "view=homepage",
        description      undef,
        description_language  "nb_NO",
        header         undef,
        _is_importing     undef,
        id           "b57282dc-449d-45f3-8e23-460c7d20ab62",
        layout         undef,
        lom          undef,
        owner         "576baf05-0c3b-4f67-9597-22630a09534f",
        parent         undef,
        sort_key        undef,
        sort_number      undef,
        title         "Intertekst",
        title_language     "nb_NO",
        type          "folder",
        updated        "2021-01-19 09:11:24.010955+00"
      },
      _has_fetched  1
    }
  },
  [1] Portfolio::Container {
    Parents    Portfolio::Base
    internals: {
      _attr     {
        children        undef,
        created        "2020-04-14 09:33:30.79783+00",
        custom_init      "view=category|view_color=purple|vg=1",
        description      undef,
        description_language  "nn_NO",
        header         undef,
        _is_importing     undef,
        id           "4d652693-a249-4937-bec5-b9945362f033",
        layout         undef,
        lom          undef,
        owner         "cab1cd20-1b01-4bef-a961-5db84627086a",
        parent         "b57282dc-449d-45f3-8e23-460c7d20ab62",
        sort_key        undef,
        sort_number      10,
        title         "Vg1",
        title_language     "nn_NO",
        type          "folder",
        updated        "2020-08-20 06:46:28.225603+00"
      },
      _has_fetched  1
    }
  },
  [2] Portfolio::Container {
    Parents    Portfolio::Base
    internals: {
      _attr     {
        children        [ ... ],
        created        "2020-04-20 06:02:35.702009+00",
        custom_init      undef,
        description      undef,
        description_language  "nn_NO",
        header         undef,
        _is_importing     undef,
        id           "a11407e6-adfc-4b40-a4fb-79f418b2ae47",
        layout         undef,
        lom          undef,
        owner         "cab1cd20-1b01-4bef-a961-5db84627086a",
        parent         "4d652693-a249-4937-bec5-b9945362f033",
        sort_key        undef,
        sort_number      50,
        title         "DEL 5 Tekst i samfunn",
        title_language     "nn_NO",
        type          "folder",
        updated        "2020-09-02 09:46:20.323291+00"
      },
      _has_fetched  1
    }
  },
  [3] Portfolio::Container {
    Parents    Portfolio::Base
    internals: {
      _attr     {
        children        undef,
        created        "2020-04-14 09:45:00.271781+00",
        custom_init      undef,
        description      undef,
        description_language  "nn_NO",
        header         undef,
        _is_importing     undef,
        id           "1d13b2a4-9d54-467d-9d58-0a6e7301e6e1",
        layout         undef,
        lom          undef,
        owner         "cab1cd20-1b01-4bef-a961-5db84627086a",
        parent         "a11407e6-adfc-4b40-a4fb-79f418b2ae47",
        sort_key        undef,
        sort_number      110,
        title         "11 Kulturmøte i tekstar",
        title_language     "nn_NO",
        type          "folder",
        updated        "2020-04-20 06:05:13.139708+00"
      },
      _has_fetched  1
    }
  },
  [4] Portfolio::Container {
    Parents    Portfolio::Base
    internals: {
      _attr     {
        children        undef,
        created        "2020-09-15 11:17:59.99255+00",
        custom_init      "display_as_read=1",
        description      undef,
        description_language  "nb_NO",
        header         "288415c3-011a-4f8d-884b-7782141c2bab",
        _is_importing     undef,
        id           "de128d47-065b-44f6-98e9-c1bb53b446ca",
        layout         undef,
        lom          undef,
        owner         "576baf05-0c3b-4f67-9597-22630a09534f",
        parent         "1d13b2a4-9d54-467d-9d58-0a6e7301e6e1",
        sort_key        undef,
        sort_number      undef,
        title         "Ekstraoppgaver",
        title_language     "nb_NO",
        type          "folder",
        updated        "2020-09-15 15:11:00.566791+00"
      },
      _has_fetched  1
    }
  }
]

Kortfilm: «1994» (30:00)

""
1_9 Kortfilm 1994.jpg

Før filmen: Kva veit du om OL i 1994? Skriv 3–5 linjer om dette.

Sjå filmen på Youtube eller på Filmrommet.no.

Regi: Kaveh Tehrani, 2010

Oppgåver:

Hugs at du alltid må underbygge meiningane dine med konkrete eksempel frå filmen, dvs. replikkar eller scener som «bevis» på di tolking.

Dariush – norsk eller persisk?

 1. Meiner du at Dariush er norsk? Ynskjer Dariush å vera norsk? På kva for måte framstår han som norsk – og på kva for måte framstår han som ikkje-norsk?
 2. Kva for rolle spelar OL 1994 i filmen?
 3. Korleis oppfattar omgivelsane Dariush? Beskriv forholdet hans til andre personar i filmen.
 4. Kva meiner Dariush om nordmenn og Noreg på notidsplanet i filmen?
 5. Kvifor blir bygginga av Persepolis i kjellaren eit så viktig prosjekt for han?
 6. Diskuter dette utsagnet i Dariush sin siste replikk: «Du er ikke norsk hvis du ikke klager litt!»
 7. Får du sympati med Dariush? Kvifor/ kvifor ikkje?

«Det norske»

Kan gjerast munnleg eller skriftleg:

 1. Skriv 4–5 setningar som startar med «Du er ikkje norsk før du….». Les opp i klassen og samanlikn med dei andre. Finst det mange like setningar?
 2. I sjukehus-scena seier Dariush at det viktige med Kong Dariush av Persia var at han let andre kulturar overleve i Persia. Diskuter på kva for måte og i kva for grad vi aksepterer andre kulturar i Noreg i dag.
 3. Korleis framstår nordmenn i filmklyppa frå OL 1994? Kva tenkjer du om denne framstillinga?
 4. Kva meiner du om måten den iranske innvandraren blir framstilt på? Er dette ein «truverdig» innvandrar?

Filmanalyse

 1. Peik på filmatiske element som får dette til å framstå som ein dokumentar.
 2. Kva har dokumentarforma å seie for måten du forstår karakterane på?
 3. Opplever du filmen som komisk? Kva er det som skapar komikk?
 4. Hollywood-modellen beskriv spenninga i ein film, sjå s. 119 i Intertekst vg2. Korleis passar denne filmen inn i hollywood-modellen? Anslag, presentasjon, komplikasjon, opptrapping, vendepunkt, høgdepunkt, løysing.
 5. Gjer eit nettsøk på «mockumentary». I kva grad passar denne filmen til sjangeren «mockumentary»?