Du må logge inn for å se lærerinnholdet. Tilgangen er gratis.

LOGG INN

Aktiver tilgangen selv – få tilgang med en gang

Dette krever at du allerede har konto i Fagbokforlagets e-portal. Om skolen din ikke har benyttet e-portalen før, må du kontakte digitalt@fagbokforlaget.no for å få hjelp til å sette opp tilgangen din.

  • Trykk på «AKTIVER TILGANG». Du får da opp et nytt vindu med nettressursens side på fagbokforlaget.no
  • Sørg for at du er innlogget med din e-portal-konto.
  • Legg nettressursen i handlekurven din ved å trykke på knappen «KJØP»
  • Trykk på handlekurv-symbolet oppe til høyre på siden, og trykk «GÅ TIL HANDLEKURV»
  • Inne i «Din handlekurv» trykker du på knappen «FORTSETT TIL BETALING», til høyre. Du kommer da til «UTSJEKK»-siden.
  • Her må du fylle ut detaljer for bedriftsfaktura, selv om tilgangen er gratis.
  • I feltet «Referanse» kan du skrive Intertekst lærerressurs.
  • Gå videre ved å trykke «GODTA OG BETAL» til høyre. Merk at det skal stå «TOTALSUM Kr 0,-»
  • Du vil da få en ordrebekreftelse på e-post, og en e-post med videre informasjon om hvordan du tar produktet i bruk

AKTIVER TILGANG

Har du problemer? Kontakt digitalt@fagbokforlaget.no for å få hjelp til å sette opp tilgangen din

I eit nøtteskal

""

Ei tolking av dikt startar alltid med ei grundig lesing av diktet. I denne fasen bør du streke under ord du ikkje forstår, notere spørsmål og kommentarar, peike på verkemiddel og diskutere med medelevar. Dette skjer i fleire rundar til du meiner du har ei god forståing av innhaldet i diktet. Du må heile tida zoome inn på detaljar og zoome ut på heilskapen for å forstå diktet. Nokre dikt er enkle, andre tek det litt meir tid å forstå.

Neste fase er å oppsummere i punkt korleis du forstår diktet, kva for verkemiddel som er brukte, osv. Så kan du ta i bruk skriveramma for dikttolking. Ein god struktur er viktig i ei tolking, så sørg for at teksten har ei god innleiing og ei god avslutning. I hovuddelen fokuserer du på korleis form og innhald speler saman: Kva er motivet, og kva er temaet? Kva for verkemiddel finn du, og kva effekt har dei?

Skriveramma er meint som ei hjelp til å byggje opp teksten. Dersom du følgjer henne, vil du ha ein grei struktur på teksten din. Men innhaldet må basere seg på di forståing av diktet. Og hugs også at skriveramma ikkje er ei «skrivetvangstrøye» – det er lov å ta sjølvstendige val.

"I et nøtteskall"