"Anonymous"

Du må logge inn for å se lærerinnholdet. Tilgangen er gratis.

LOGG INN

Aktiver tilgangen selv – raskt og enkelt

Dette krever at du allerede har konto i Fagbokforlagets e-portal. Om skolen din ikke har benyttet e-portalen før, må du kontakte digitalt@fagbokforlaget.no for å få hjelp til å sette opp tilgangen din.

 • Trykk på "AKTIVER TILGANG". Du får da opp et nytt vindu med nettressursens side på fagbokforlaget.no
 • Legg nettressursen i handlekurven din ved å trykke på knappen "KJØP"
 • Trykk på handlekurv-symbolet oppe til høyre på siden, og trykk "GÅ TIL HANDLEKURV"
 • Inne i "Din handlekurv" trykker du på knappen "UTSJEKK", nede til høyre
 • Du kommer da til "UTSJEKK"-siden. Logg inn med FEIDE eller eportal-bruker om du ikke er innlogget
 • Gå videre ved å trykke "GODTA OG BETAL" nede til høyre. Merk at det skal stå "sum Kr 0,-"
 • Du vil da få en ordrebekreftelse på e-post, og en e-post med videre informasjon om hvordan du tar produktet i bruk

AKTIVER TILGANG
\ [
  [0] Portfolio::Container {
    Parents    Portfolio::Base
    internals: {
      _attr     {
        children        undef,
        created        "2020-04-06 11:16:18.418416+00",
        custom_init      "view=homepage",
        description      undef,
        description_language  "nb_NO",
        header         undef,
        _is_importing     undef,
        id           "b57282dc-449d-45f3-8e23-460c7d20ab62",
        layout         undef,
        lom          undef,
        owner         "576baf05-0c3b-4f67-9597-22630a09534f",
        parent         undef,
        sort_key        undef,
        sort_number      undef,
        title         "Intertekst",
        title_language     "nb_NO",
        type          "folder",
        updated        "2021-01-19 09:11:24.010955+00"
      },
      _has_fetched  1
    }
  },
  [1] Portfolio::Container {
    Parents    Portfolio::Base
    internals: {
      _attr     {
        children        undef,
        created        "2020-04-14 09:33:30.79783+00",
        custom_init      "view=category|view_color=purple|vg=1",
        description      undef,
        description_language  "nn_NO",
        header         undef,
        _is_importing     undef,
        id           "4d652693-a249-4937-bec5-b9945362f033",
        layout         undef,
        lom          undef,
        owner         "cab1cd20-1b01-4bef-a961-5db84627086a",
        parent         "b57282dc-449d-45f3-8e23-460c7d20ab62",
        sort_key        undef,
        sort_number      10,
        title         "Vg1",
        title_language     "nn_NO",
        type          "folder",
        updated        "2020-08-20 06:46:28.225603+00"
      },
      _has_fetched  1
    }
  },
  [2] Portfolio::Container {
    Parents    Portfolio::Base
    internals: {
      _attr     {
        children        [ ... ],
        created        "2020-04-20 05:57:52.99438+00",
        custom_init      undef,
        description      undef,
        description_language  "nn_NO",
        header         undef,
        _is_importing     undef,
        id           "f1c28bd0-2877-4836-896b-d9306342ddea",
        layout         undef,
        lom          undef,
        owner         "cab1cd20-1b01-4bef-a961-5db84627086a",
        parent         "4d652693-a249-4937-bec5-b9945362f033",
        sort_key        undef,
        sort_number      10,
        title         "DEL 1 Redskapsdel – Verktøykasse",
        title_language     "nn_NO",
        type          "folder",
        updated        "2020-09-03 08:15:08.395795+00"
      },
      _has_fetched  1
    }
  },
  [3] Portfolio::Container {
    Parents    Portfolio::Base
    internals: {
      _attr     {
        children        undef,
        created        "2020-04-14 09:34:04.722612+00",
        custom_init      undef,
        description      undef,
        description_language  "nn_NO",
        header         undef,
        _is_importing     undef,
        id           "cdc84564-105b-4ba6-bb10-934a0fb01f7f",
        layout         undef,
        lom          undef,
        owner         "cab1cd20-1b01-4bef-a961-5db84627086a",
        parent         "f1c28bd0-2877-4836-896b-d9306342ddea",
        sort_key        undef,
        sort_number      10,
        title         "1 Skrivetips",
        title_language     "nn_NO",
        type          "folder",
        updated        "2020-04-20 06:03:58.945578+00"
      },
      _has_fetched  1
    }
  },
  [4] Portfolio::Container {
    Parents    Portfolio::Base
    internals: {
      _attr     {
        children        undef,
        created        "2020-04-14 10:42:48.374688+00",
        custom_init      undef,
        description      undef,
        description_language  "nn_NO",
        header         "67df908b-d81d-4c39-a082-0fecf70c568a",
        _is_importing     undef,
        id           "8116551d-bf25-4091-846d-f62e6232ba64",
        layout         undef,
        lom          undef,
        owner         "cab1cd20-1b01-4bef-a961-5db84627086a",
        parent         "cdc84564-105b-4ba6-bb10-934a0fb01f7f",
        sort_key        undef,
        sort_number      20,
        title         "I et nøtteskall",
        title_language     "nn_NO",
        type          "folder",
        updated        "2020-06-19 11:24:32.743593+00"
      },
      _has_fetched  1
    }
  }
]

I et nøtteskall

""

Fagartikler (analyser, drøftende artikler og kortsvar) er sjangre du selv skal lære å skrive på skolen. Alle fagartikler skal ha en innledning, en hoveddel og en avslutning. Alle fagartikler er avhengig av god tekstbinding, god struktur og presist språk.

Vi finner tekstbinding på tre nivåer: 1) innenfor hele teksten (tekstnivå – sammenhengen mellom avsnittene), 2) innenfor hvert avsnitt (avsnittsnivå – rekkefølgen på momentene i avsnittet) og 3) innenfor hver setning (setningsnivå – måten du lenker sammen ordene på).

Den første setningen i avsnittet kalles for temasetning (emnesetning) og viser hva avsnittet skal handle om. I resten av avsnittet skal du utdype temasetningen.

Det er lurt å sette opp en disposisjon før du begynner å skrive. Du kan sette opp en disposisjon med det viktigste ordet (nøkkelordet) for hvert avsnitt, slik at nøkkelordene viser «den røde tråden» nedover i oppgaven din. Da blir det lettere å lage gode temasetninger og å se om du har fulgt oppgaven.

Du bør bare ta for deg ett moment per avsnitt. Hvis du starter på et nytt tema (f.eks. komposisjon), bør du starte på et nytt avsnitt (linjeskift). Hvert avsnitt i et langsvar bør være på minst fem linjer, ellers får du ikke belyst temaet ditt godt nok.

Hvis du «klipper ut» innledningen og avslutningen i oppgaven din, skal de til sammen bli til en miniversjon, eller ekstrakt, av hele oppgaven – innledningen skal introdusere det du skriver om, og avslutningen skal oppsummere hoveddelen din.

Får å få et godt språk kan du bruke tekstbindere til å knytte sammen ord, setninger og avsnitt. Du bør også fjerne forsterkningsord (veldig, kjempe-) og modereringsord (litt, ganske) for at språket skal bli klarere.

Upresist språk er språk som er ullent og lite beskrivende («ting», «greie», «dings»), men kan også være grammatisk ukorrekt, slik at man må lese setningen på nytt. Andre eksempler på upresist språk er språk som gir rom for misforståelser, og språk som inneholder mange fyllord som ikke trengs.

I kildelisten skal du bare føre opp de kildene du faktisk bruker sitater fra i teksten din. Det er altså ikke lov å sette opp kilder du bare har lest, men ender opp med ikke å bruke.