Du må logge inn for å se lærerinnholdet. Tilgangen er gratis.

LOGG INN

Aktiver tilgangen selv – få tilgang med en gang

Dette krever at du allerede har konto i Fagbokforlagets e-portal. Om skolen din ikke har benyttet e-portalen før, må du kontakte digitalt@fagbokforlaget.no for å få hjelp til å sette opp tilgangen din.

 • Trykk på «AKTIVER TILGANG». Du får da opp et nytt vindu med nettressursens side på fagbokforlaget.no
 • Sørg for at du er innlogget med din e-portal-konto.
 • Legg nettressursen i handlekurven din ved å trykke på knappen «KJØP»
 • Trykk på handlekurv-symbolet oppe til høyre på siden, og trykk «GÅ TIL HANDLEKURV»
 • Inne i «Din handlekurv» trykker du på knappen «FORTSETT TIL BETALING», til høyre. Du kommer da til «UTSJEKK»-siden.
 • Her må du fylle ut detaljer for bedriftsfaktura, selv om tilgangen er gratis.
 • I feltet «Referanse» kan du skrive Intertekst lærerressurs.
 • Gå videre ved å trykke «GODTA OG BETAL» til høyre. Merk at det skal stå «TOTALSUM Kr 0,-»
 • Du vil da få en ordrebekreftelse på e-post, og en e-post med videre informasjon om hvordan du tar produktet i bruk

AKTIVER TILGANG

Har du problemer? Kontakt digitalt@fagbokforlaget.no for å få hjelp til å sette opp tilgangen din

Kapittel 13 Romantikk og nasjonalromantikk – Test deg sjølv

""

Kapittel 13 Romantikk og nasjonalromantikk – Test deg sjølv

 1. Korleis kan vi seie at romantikken var ein reaksjon på opplysningstida?
 2. Nemn tre sentrale tankar i romantikken.
 3. Kva kjenneteiknar dei fire retningane innanfor romantikken: venstreromantikk, høgreromantikk, skrekkromantikk og nasjonalromantikk?
 4. Kva handlar romanen Frankenstein av Mary Shelley om?
 5. Kva slags syn hadde romantikarane på diktarrolla?
 6. Kva var Wergeland og Welhaven ueinige om i synet på litteratur?
 7. Kva slags ulike politiske syn hadde Wergeland og Welhaven?
 8. Grunngi påstanden: Henrik Wergeland var opplysningsmann.
 9. Grunngi påstanden: Henrik Wergeland var venstreromantikar.
 10. Korleis brukte Wergeland naturen i diktinga si?
 11. Kvifor var Welhaven så opptatt av å halde dei spontane følelsane tilbake?
 12. Grunngi påstanden: For Welhaven var forma og innhaldet i dikt to sider av same sak.
 13. Korleis brukte Welhaven naturen i diktinga si?
 14. Bruk tre stikkord til å beskrive det norske samfunnet etter 1814.
 15. På kva måte var Noreg eit klassesamfunn på 1800-talet?
 16. Kva er det «nasjonale gjennombrotet»?
 17. Kva meiner ein med at å finne den norske folkesjela var hardt kroppsarbeid?
 18. Kva kan ei av årsakene vere til at kunstnarane var så opptatt av høge fjell og djupe dalar?
 19. Kvifor blei bonden eit ynda motiv i nasjonalromantisk kunst?
 20. Kva slags sjangrar høyrer til folkediktinga?
 21. Kva kan vere årsaka til at eventyra har faste forteljingsmønster?
 22. Nemn minst tre ulike eventyrlover.
 23. Korleis kan ein hevde at «eventyra fortel oss om det å vere menneske»?
 24. Kva slags kontrastar går ofte igjen i eit eventyr?
 25. Korleis går det ofte med menneska i segnene? Korleis skil det seg frå eventyr?
 26. Kva kjenneteiknar ei folkevise?
 27. Nemn minst tre typar folkeviser/balladar.
 28. Kva kan segner og folkeviser gi av informasjon om samfunnet dei blei til i?
"Test deg selv"