Du må logge inn for å se lærerinnholdet. Tilgangen er gratis.

LOGG INN

Aktiver tilgangen selv – få tilgang med en gang

Dette krever at du allerede har konto i Fagbokforlagets e-portal. Om skolen din ikke har benyttet e-portalen før, må du kontakte digitalt@fagbokforlaget.no for å få hjelp til å sette opp tilgangen din.

  • Trykk på «AKTIVER TILGANG». Du får da opp et nytt vindu med nettressursens side på fagbokforlaget.no
  • Sørg for at du er innlogget med din e-portal-konto.
  • Legg nettressursen i handlekurven din ved å trykke på knappen «KJØP»
  • Trykk på handlekurv-symbolet oppe til høyre på siden, og trykk «GÅ TIL HANDLEKURV»
  • Inne i «Din handlekurv» trykker du på knappen «FORTSETT TIL BETALING», til høyre. Du kommer da til «UTSJEKK»-siden.
  • Her må du fylle ut detaljer for bedriftsfaktura, selv om tilgangen er gratis.
  • I feltet «Referanse» kan du skrive Intertekst lærerressurs.
  • Gå videre ved å trykke «GODTA OG BETAL» til høyre. Merk at det skal stå «TOTALSUM Kr 0,-»
  • Du vil da få en ordrebekreftelse på e-post, og en e-post med videre informasjon om hvordan du tar produktet i bruk

AKTIVER TILGANG

Har du problemer? Kontakt digitalt@fagbokforlaget.no for å få hjelp til å sette opp tilgangen din

I eit nøtteskal

""

I eit nøtteskal

I løpet av perioden mellom 1945 og 1980 gjekk Noreg frå krig og okkupasjon til å bli eit velferdssamfunn. Viktige politiske hendingar i samfunnet prega litteraturen og kunsten. Forfattarane i etterkrigstida ønskte å undersøke korleis menneske kunne utføre så vonde handlingar under krigen.

Innanfor den realistiske tradisjonen blei sentrallyrikken populær, og forfattaren Halldis Moren Vesaas skreiv dikt sett frå eit kvinneperspektiv. Her handla det om å sette pris på dei små hendingane i kvardagen.

Fleire forfattarar lét seg inspirere av Sigmund Freuds psykoanalyse. Dei skreiv om identitet og kva barndom og oppvekst har å seie for utviklinga og vaksenlivet til eit menneske.

I tiåra etter krigen fekk kvinnelitteraturen igjen eit nytt oppsving, og politisk litteratur i tråd med Collett sette kvinners moglegheiter i det mannsdominerte samfunnet under debatt. På same måte blei forfattarar som Jens Bjørneboe opptatte av å skrive litteratur som kjempa for barn og unge som sleit på skolen og i samfunnet. Sosialrealismen, som har mykje til felles med den realistiske tradisjonen frå 1870-åra, hadde eit tydeleg mål: å ta perspektivet til arbeidarklassen. Dette var ein sterkt politisk litteratur som handlar om korleis samfunnet påverka enkeltmennesket. Det var altså det sosiale rundt personane som var viktig, meir enn dei private tankane og særtrekka til enkeltmenneska.

"I eit nøtteskal"